Interjú
2019
.
05
.
25

30 éves a Rákóczi Szövetség

A Rákóczi Szövetség kiemelt partnere a Magyar Ifjúsági Konferenciának és tagszervezeteinek hosszú évek óta!

Interjú Csáky Csongor elnökkel

A Rákóczi Szövetség kiemelt partnere a Magyar Ifjúsági Konferenciának és tagszervezeteinek hosszú évek óta! Születésnapjuk alkalmából, ezúton is kívánjuk, hogy még sok-sok évtizeden keresztül végezhessék áldásos tevékenységüket a nagyvilágban.

Mi a Rákóczi Szövetség legfontosabb küldetése?

A Kárpát-medencei magyarság kapcsolatainak erősítése elsősorban fiatalok között, valamint a külhoni magyar családok magyar iskolaválasztásának segítése, hiszen ez az ottani közösségek megmaradásának a záloga.

Hogyan látod, nyitottak erre a fiatalabb generációk?

A Szövetség számára állandó kihívást jelent, hogy megfelelően tudja megszólítani a tizenéves korosztályt, és sikerüljön átadni számukra azokat az értékeket, amelyeket a Szövetség fontosnak tart – a közösség értékét, a nemzet értékét, a jó ügyekben való cselekvést és összefogást.

Mit gondolsz, aki részt vesz a rendezvényeiteken az milyen plusszal térhet haza?

A Szövetség szinte valamennyi rendezvénye azt a célt tűzi maga elé, hogy az ott részt vevő személyek a Kárpát-medence, sőt, sok esetben a világ magyarságát is képviseljék, vagyis az a tizenéves fiatal, aki részt vesz egy táborunkban, vezetőképzőnkön, egy történelmi vetélkedőnkön, az találkozhat kárpátaljai, délvidéki, erdélyi, felvidéki, magyarországi kortársaival. Ez pedig nagyon sok fiatalnak segít az identitását megerősíteni, hiszen ha látja azt, hogy hozzá hasonló helyzetben lévő magyar fiatalok élnek a Kárpát-medence több országában, és lehet hogy otthon kisebbségben érzi magát, úgy érzi, hogy a magyar nyelv, a magyar kultúra kevésbé értékes, mint a többségi, viszont az ilyen rendezvények kinyithatják számukra a világot és ezáltal úgy érezhetik, hogy egy olyan nemzet részei, amelynek tagjai sokan vannak és ez az önbizalmat és a kapcsolatrendszert segítheti.

A RSz az elmúlt években jól láthatóan új lendületet kapott, évről évre új programokkal készültök. Mi ennek az oka? Mi a RSz csapatának titka?

A Szövetség hétköznapjainak része a folyamatos igény a megújulásra, állandóan keressük azokat a fiatalokat, akik akár munkatársként is segíteni tudnak bennünket, új ötleteket, a közösségi kommunikáció új formáit tudják magukkal hozni, és az ő kreativitásukra nagymértékben épít a Szövetség annak érdekében, hogy céljait minél hatékonyabban tudja elérni. Annak köszönhetően, hogy támogatóink bizalommal vannak felénk, biztosítani tudjuk rendezvényeink színvonalának folyamatos növekedését.

A rendezvényeiteken megszólítjátok a teljes Kárpát-medencét, sőt a diaszpórát és a szórványt is. Látható, tapasztalható bármiféle különbség az elcsatolt területeken és a diaszpórában élő fiatalok között?

A rendezvényeinken egyértelműen látszik a magyarság sokszínűsége, nyilván egészen más kulturális közegből jönnek az ausztráliai, brazíliai magyar gyökerű fiatalok, mint a Felső-Tisza-vidéki vagy székelykevei magyarok, de a nyelvünk, közös történelmi tudatunk, a táncaink egy olyan szoros köteléket jelentenek, ami pillanatok alatt megteremti azt a közösséget, amit csak a magyarságunk fejezhet ki.

Milyen rendezvényekkel készültök idén?  

A rendezvénynaptárunkban több mint 70 program szerepel, ezek jelentős része a magyar iskolaválasztás elősegítését célozza meg, másik része elsősorban a középiskolásokat – nemzeti ünnepekhez kapcsolódó diákutaztatási programok, középiskolás vezetői fórumok, hétvégi közös kirándulások, nyári tanár- és diáktáborok, egyetemista tábor, vetélkedők és sok más. Összességében azt tudjuk mondani, hogy 2019-re tervezett több mint 70 programunk 100 000 Kárpát-medencei és a nagyvilágban élő fiatalt érint.

Te hogyan kerültél a Rákóczi Szövetségbe?

Véletlenül. 2006 tavaszán Kiss Gy. Csaba szemináriumi kirándulásához igyekeztünk pénzt szerezni, így jutottam el Halzl József elnök úrhoz, akire kaptam egy telefonszámot, felhívtam, elmondtam neki, hogy egy Vág-völgyi kiránduláshoz szeretnénk támogatást kérni, majd a kirándulást követően küldtem neki egy levelet amiben megköszöntem a társaság nevében is a támogatást, és ez elindított egy kapcsolatot köztünk. Ezzel indult el az én Rákóczis tevékenységem.

Az RSz-ben milyen célokat tűztél ki magad elé, mint vezető?

Elsősorban azt az utat szeretném tovább járni, amelyet Halzl József elnök úr és a munkatársai korábban kitapostak, a Rákóczi Szövetség az elmúlt három évtizedben egy nagy hálózattá, építménnyé nőtte ki magát. Egy olyan szervezet, ami nagyon sok ember számára jelent fiatalkori élményeket, jelent kapaszkodót, főként a külhoni régiókban. A szervezet hitelének megőrzése, továbbfejlesztése az elsődleges cél.  

Neked mi ad lendületet és erőt ehhez a hatalmas munkához nap mint nap?

Az ügy iránti elkötelezettség, a munka révén kapott pozitív visszacsatolások és az a csapat akikkel nap mint nap együtt dolgozom.

Megosztás.