RÉGIÓK

hol is képviseljük a helyi magyarságot? 

A MIK tagszervezetei

BURGENLAND
FELVIDÉK
KÁRPÁTALJA
MURAVIDÉK
MAGYARORSZÁG
ERDÉLY
NYUGATI DIASZPÓRA
HORVÁTORSZÁG
VAJDASÁG
BÁNSÁG ÉS REGÁT
Bánság és Regát

Bánság és Regát

Regát Románia Kárpátokon túli területe, Bánság pedig az Erdélytől keletre fekvő, Romániához és Szerbiához tartozó területeket jelenti. 1918. december elsején Gyulafehérváron felhatalmazás és jogalap nélkül a román nagygyűlés kimondta a régiók egyesülését Erdéllyel, amit a román hadsereg aznapi bevonulása nyomatékosított. A Bánság (vagy Bánát) legnagyobb városa Temesvár. Ezekben a régiókban jellemzően szórványban él a magyarság.

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Országos Magyar Diákszövetség

Burgenland

Burgenland

Habár gyakran Őrvidéknek fordítják a jelenleg Ausztriához tartozó régiót, tükörfordításban Várvidéknek lehetne fordítani. Az itteni magyarság központja Felsőőr, a Lajtabánság korábbi központja – a régió egyébként teljes egészében lefedi Burgenlandot. A rövidéletű államalakulat vezetője Prónay Pál lett, "Nyugat-Magyarország megmentése érdekében megteremtettem a független Lajtabánságot” – írta naplójában. A régióban 2,4% a magyarok aránya, 63 000-en élnek az országban, saját népfőiskolájuk, illetve adásuk van az osztrák közszolgálati televízióban, az ORF-en.

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája
Erdély

Erdély

Erdély saját hagyományokkal rendelkező régió, korábban önálló államisággal is rendelkezett, jelenleg Romániához tartozik. Tágabb értelemben Erdély kifejezés alatt Románia nyugati részét értjük, azonban szűkebb értelemben a Királyhágón túli területeket értjük alatta. Románia lakosságának 6,5%-a magyar, ami 1,2 millió embert jelent. Főként a Partiumban és Székelyföldön élnek, azonban sokan élnek szórványban is. A trianoni országvesztés után lett Románia része, a második világháború alatt magyarlakta régiói visszatértek az anyaországhoz, a háború után pedig ismét Romániához kerültek. Az erdélyi magyarságnak jelentős szerepe volt a Ceaușescu-rezsim megbuktatásában. Az itteni magyarságnak több felsőoktatási és kulturális intézménye, színháza és kulturális szervezete van.

Centrum Studiorum Egyesület

Centrum Studiorum Egyesület

Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület

Az Erdélyi IKE 1921-ben pár lelkes fiatal kezdeményezésére alakult meg Kolozsváron. 2015-től az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségévé alakul, magába foglalva 15 egyházmegye ifjúsági csoportjait, amelyek saját vezetőséggel rendelkeznek. Tevékenysége igen sokszínű, így egyaránt helyet kap a bibliatanulmányozás, közösségépítõ és -fejlesztõ programok, missziós tevékenységek, sport, zenei rendezvények. Az IKE ökumenikus közösség, a programok mindenki számára nyitottak, és Isten megbízásából fiatalokkal fiatalokért végzi munkáját.

e-mail: 

ike@ike.ro
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület

Erdélyi Magyar Ifjak

Erdélyi Magyar Ifjak

Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége

Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége

Magyar Ifjúsági Tanács

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) olyan érdekképviseleti ernyőszervezet, ami a huszonöt éves múltjával folyamatos szereplője az erdélyi közéletnek. A MIT projektjei között megjelennek a kisiskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak szervezett programok, rendezvények és táborok. Az eltelt két és fél évtizedben számos rendezvény, képzés, ifjúságpolitikai javaslat és közéleti megnyilvánulás is jellemezte a MIT tevékenységét. Csapatunk egy folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő szervezet, amely 2008 óta társszervezője a Tusványosnak.

Magyar Ifjúsági Tanács

Magyar Ifjúsági Értekezlet

A MIÉRT a Kárpát medence egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezete. Célja, hogy lehetőséget biztosítson az erdélyi magyar fiataloknak az itthon maradásra, az új kezdeményezések felkarolása, segítése, ugyanakkor kiemelt figyelmet szentel a szórványvidéken élő fiatalok önszerveződéseinek támogatására. Tevékenységei során nagy hangsúlyt fektet a fiatalok képzésére, mozgósítására, széleskörű bevonására, közéleti részvételére, szakmai fejlődésére, és nem utolsó sorban szórakoztatására.

Magyar Ifjúsági Értekezlet

Minta Ifjúsági Szervezet

Minta Ifjúsági Szervezet

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az ODFIE az unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezete. Központi rendezvényeink, akárcsak a helyi fiókszervezeteinkben zajló tevékenységek többnyire vallásos, közművelődési, hagyományőrző, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és hasonló jellegűek. Szervezetünk az unitárius közösségfejlesztését és a magyar nemzet erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja szolgálni.

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Országos Magyar Diákszövetség

Országos Magyar Diákszövetség

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége

Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége
Felvidék

Felvidék

A Felvidék kifejezés korábban csak az északi vármegyéket, a hegyvidéki területeket fedte le (ide tartoztak a kárpátaljai hegységek is), azonban ma már Szlovákia szinonimájaként használatos. A Felvidék soha nem alkotott önálló közigazgatási egységet, így nem rendelkezik saját jelképekkel, viszont az utóbbi időben több kezdeményezé is indult a felvidéki zászló és himnusz létrehozása kapcsán. A felvidéki magyarság Szlovákia lakosságának 8,5%-át teszik ki, 458 000-en élnek az országban. A magyarságnak jelentős kulturális intézményei, két magyar színháza – a kassai Thália, és a komáromi Jókai Színház, egy teljesen magyar nyelvű egyeteme – a komáromi Selye János Egyetem –, országos szervezetei vannak, ugyanakkor a 2020-as parlamenti választásokon a felvidéki magyarság történetében először egy magyar párt sem jutott be a szlovák törvényhozásba.

Diákhálózat

Diákhálózat

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) non-profit szervezet, amely a fiatalok nevelésével foglalkozik. Az SZMCS célcsoportja a szlovákiai magyar fiatalság, elsősorban számukra van kidolgozott nevelési programja, de felnőtt tagjai is vannak. Cserkészek országszerte megtalálhatóak, ezért a szövetség kicsi egységekre, cserkészcsapatokra bomlik az ország településein. A szövetség működtetését szinte kizárólag önkéntesek végzik.

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Via Nova - a Jövő Szövetsége

A Via Nova – a Jövő Szövetsége 2007-ben alakult meg. Célja a közösségépítés, amit különféle programok szervezésével érnek el tagjai a dél-szlovákiai régiókban. Szervezői különböző megemlékezéseknek, ismeretterjesztő előadásoknak, kirándulásoknak, táboroknak, sportrendezvényeknek, tehetségkutatóknak, báloknak, koncerteknek és egyéb szakmai jellegű, közösségépítő, szórakoztató rendezvénynek.

Via Nova - a Jövő Szövetsége
Horvátország

Horvátország

Az itteni magyarság már a korábbi időkben is jellemzően szórványban élt. A délszláv háború idején Magyarország segítette a Horvátország területén megalapított Krajinai Szerb Köztársaság elől menekülő horvátokat, így azóta a horvátok baráti népnek tekintik a magyarokat, ami meglehetősen ritka a környező országokban. A 2011-es népszámlálás alapján 14 000 magyar él Horvátországban, a kisebbség parlamenti képviselettel is rendelkezik.

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

e-mail: 

hmdk@hmdk.hr
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Kárpátalja

Kárpátalja

A terület 1918-ig a Magyar Királyság része volt, 1938-ig Csehszlovákia birtokolta, majd 1945-ig visszatért Magyarországhoz, aztán a Szovjetunióhoz került, 1991-től pedig az önálló Ukrajna része. Az itteni lakosság 12%-a magyar, 151 000-en vannak a 2001. évi népszámlálás szerint. Gazdasági okokból azóta nem tartottak népszámlálást az országban. A kárpátaljai magyarságnak saját, magyarországi fenntartású felsősoktatási intézménye van, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ugyanakkor az Ungvári Nemzeti Egyetemen, és a Munkácsi Egyetemen is indulnak magyar szakok. Beregszászon található az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Kárpátalja egyetlen magyar kőszínháza, ezen kívül pedig jelentős kulturális szervezetekkel rendelkezik az itteni magyarság.

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

e-mail: 

hok@kmf.uz.ua
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége

1999-ben hívták életre az ungvári magyar egyetemisták. Az alapítás óta nonprofit, politikailag független, ifjúsági szervezetként tevékenykedik a kárpátaljai, főként ungvári egyetemisták diákéveinek szebbé és színesebbé tételéért. Évente 30 különböző programmal várja a fiatalokat. Közösségi estek, kulturális programok, tudományos konferencia, diákfesztivál - programjaik palettája nagyon színes. Minden érdeklődőt várnak csapatunkba, aki elkötelezett a magyar kultúra és értékek mellett.

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

A KRISZ 2002-ben alakult meg. A szervezet olyan emberek közössége, akik szeretik az ifjúságot és azt szeretnék, hogy megismerjék Istent, az Ő üdvözítő kegyelmét. Fő céljuk a fiatalok elérése, az Evangélium átadása számukra. Hívő fiatalok hitbeli nevelése, szolgálatba segítése. Krisztus képviselése a világban a fiatalok között. Gyülekezetek, ificsoportok segítése az ifi munkában, és a gyülekezetbe való aktív beépülésben. A fiatalok közti missziói munka, annak szervezése, vezetése.

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Momentum Doctorandus

A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar doktoranduszok szervezete. A szervezet fő célja, hogy összefogja a doktoranduszokat, a tagság számára olyan információkat közvetítsen és olyan szakmai programokat szervezzen, amelyek segíthetnek a tudományos életbe való integrációban. Emellett az évek során kiemelt tevékenységünkké vált a tehetséggondozás is.

Momentum Doctorandus
Magyarország

Magyarország

Magyarország lakosságának túlnyomó része magyar anyanyelvű, mintegy 99%. Az ország száz éve, 1920-ban elvesztette területeinek 71%-át, azóta saját érdekei mellett a külhonban rekedt magyarságét is képviseli.

Doktoranduszok Országos Egyesülete

Doktoranduszok Országos Egyesülete

Doktoranduszok Országos Szövetsége

e-mail: 

iroda@dosz.hu
Doktoranduszok Országos Szövetsége

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

A FEKOSZ – a felsőoktatási kollégiumok demokratikus alapon szerveződő és működő érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetsége – tevékenységével a magyarországi felsőoktatási intézmények kollégiumainak hallgatói és munkatársai számára kíván érdekközösséget teremteni. Célja, hogy a magyar felsőoktatási kollégiumokat, olyan szintre emelje, amely méltó szerepet biztosít számunkra az értelmiségivé válás folyamatában. Együttműködik más – felsőoktatási és közoktatási-köznevelési érdekképviselettel foglalkozó – hazai és nemzetközi szervezetekkel.

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

Fidelitas – Az új nemzedék

Fidelitas – Az új nemzedék

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

A demokratikus alapokon szerveződő HÖOK biztosítja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók érdekképviseletét országos szinten. A hazai felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében oktatásszervezési, szociális és ifjúságpolitikai feladatokat végez. Számtalan programot, köztük három mentorprogramot is működtet, melyek során kiemelt felelősséget érez a határon túli magyar hallgatókért egyaránt. Mindemellett számtalan országos rendezvény megszervezése és lebonyolítása is köthető a nevéhez, például az EFOTT.

e-mail: 

info@hook.hu
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

e-mail: 

iksz@kdnp.hu
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

Kosztolányi Dezső Céltársulás

Kosztolányi Dezső Céltársulás

Magyar Református Egyház

Magyar Református Egyház

Magyar Önkéntes Liga Egyesület

A Magyar Önkéntes Liga Egyesület (MÖL) egy olyan folyamatosan bővülő ernyőszervezet, amely nyitott minden olyan szervezet felé, amely a tevékenységét az önkéntességre építi.

Magyar Önkéntes Liga Egyesület

Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom

A szervezet célja a fiatalok politikai szocializációjának, közéleti szerepvállalásának elősegítése. A demokratikus politikai kultúra, szolidaritás értékének terjesztése.

Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom
Muravidék

Muravidék

Ezen a területen él Szlovénia magyarságának jelentős többsége. Korábban Vendvidék és Muramellék néven is emlegették a területet, a trianoni országvesztés után a régió nagyobb része Magyarországhoz szeretett volna tartozni, végül azonban nem tartottak népszavazást. 1941-ben a terület végül visszakerült az országhoz, ám a háború után Jugoszláviához, majd annak felbomlása után, 1991-ben Szlovéniához került. A régióban manapság 6200 magyar él, jelentős részük Lendván.

Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet

A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, amely egy önkéntes, nonprofit szervezet 2017 óta működik jelenlegi nevén. Célja, hogy ösztönözze az ifjúsági tevékenységeket a kultúra, a nevelés, az oktatás, a sport és a rendezvények szervezésében. Nagy hangsúlyt fektet a magyar nyelv és kultúra ápolására és annak megőrzésére a muravidéken élő fiatalok körében.

Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet
Nyugati Diaszpóra

Nyugati Diaszpóra

Másnéven szórványnak is nevezhetnénk. Azokat tartjuk számon szórványban, akik valamilyen oknál fogva (legjellemzőbb a gazdasági kivándorlás, vagy az 1956-os megtorlások elől való menekülés) nem Magyarország jelenlegi vagy korábbi területén élnek, hanem ők vagy az őseik kivándoroltak, jellemzően nyugatra. Nagyobb magyar közösségek léteznek az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Izraelben, Németországban, de szerte a világon találhatunk magyarokat.

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Vajdaság

Vajdaság

A Vajdaság abban az érdekes helyzetben van, hogy egyedülállóan a különböző országokban élő magyar kisebbségek közül egyedül ők rendelkeznek bizonyos fokú autonómiával, habár ez a formáció nem kizárólag a magyarokra, hanem öt másik nemzetiségre is épít. A magyarok elsősorban a magyar-szerb határ mentén élnek, legutóbbi adatok szerint negyedmillióan vannak. Önkormányzatiságuk saját nemzeti tanács formájában mutatkozik meg.

Vajdasági Ifjúsági Fórum

A Vajdasági Ifjúsági Fórum célja 1996-os fennállása óta a vajdasági magyar fiatalok identitásának megőrzése és a közéletbe való bevonása a nemformális oktatás keretein belül, továbbá a fiatalok mindennapi és kulturális életének ápolása, egyengetése, közösség teremtése. Ezt képviseljük rendezvényeink, találkozóink által, valamint, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást adjunk át, amely a magán- és szakmai életben egyaránt alkalmazható. Számos eseményünk közül a legnagyobb a nyaranta Kishegyesen megrendezett Vajdasági Szabadegyetem.

Vajdasági Ifjúsági Fórum

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség cserkészmúltja egészen a magyar cserkészet kezdetéig vezethető vissza, hiszen a cserkészet kibontakozása a nagybecskereki községi főgimnáziumban kezdődött. Szövetségünk jelenleg körzetek és csapatok szintjén működik és területileg szinte egész Vajdaságot lefedi. Jelenleg 4 körzetben, 12 működő és 6 alakuló csapatban 400 cserkésszel dolgozunk. Célunk hogy rendezvényeinkkel és munkánkkal a Vajdaságban élő fiatalokban megerősítsük a magyar identitást, életrevaló és elkötelezett polgárokká váljanak.

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Vajdasági Magyar Diákszövetség

A vajdasági magyar egyetemi hallgatók és diákok szervezete újvidéki székhellyel, fő célunk a szülőföldi továbbtanulásról való tájékoztatás, a szülőföldön maradás ösztönzése, nem-formális képzések szervezése, ifjúsági közösségi tér és diákirodák működtetése. Szabadidős programokat, karriertanácsadást, bulikat, diáknapokat szervezünk a fiataloknak és akár jogi úton is védjük az egyetemi hallgatók érdekeit.

Vajdasági Magyar Diákszövetség

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ

A VMIK célja a magyar kultúra ápolása mellett a magyar fiatalság összetartásának segítése, látókörének szélesítése, előtérbe helyezve a toleranciát és az aktív polgári részvétel népszerűsítését. A szervezet keretein belül számos program kerül megrendezésre, többek között ismeretterjesztő előadások, képzések, vitafórumok, társasestek, hagyományápoló bálok, nyári táborok, általános- és középiskolások közös ballagása. Együttműködik hazai és határon túli magyar ifjúsági és egyéb szervezetekkel ismerkedés, kapcsolatteremtés és programcsere céljából.

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ
© MIK 2020AdatvédelemSütikPorta WS