rólunk

Kik is vagyunk MI? 

A Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, amely a Magyar Kormány kezdeményezésére Budapesten, 1999. november 27-én széleskörű magyarországi és határon túli magyar szervezeti részvétellel lett életre hívva. A szervezet alapvető célja mind a mai napig, hogy az ifjúság legmagasabb szintű egyeztető fóruma legyen, ezzel pedig a Magyar Állandó Értekezlet ifjúsági lábát képezze. A MIK célja a magyar ifjúság bevonása az össznemzeti ifjúságpolitika alakításába. Ennek révén elősegíthető a Magyarország határain túl élő magyar ifjúsági közösségek magyarországi erkölcsi, anyagi, szakmapolitikai és diplomáciai támogatása is. További célkitűzésként szerepel a hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd, és szakmai fejlesztő találkozások koordinálása, határokon átnyúló programok és rendezvények elősegítése. A közös munka célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon lehetőség a szervezetek által megvalósuló programokon, rendezvényeken való részvételre. A MIK 2016. május 4-én végül önálló jogi személlyé vált.

Jelenleg 45 tagszervezete van 10 régióból, olyan egyesületek a tagjai, mint pártok ifjúsági szervezetei, hallgatói csoportosulások, cserkészegyesületek, egyházak ifjúsági szervezetei, civil szervezetek. Erről bővebben a Régiók oldalon olvashattok.


Elnök

A MIK vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja két éves időtartamra.  Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

Veres Márton
ELNÖK

Kapcsolat
Fancsali Barna
ALELNÖK

Kapcsolat
MIK TEAM

Operatív csapat

Az operatív csapat általában elnöki megbízottakból áll, akiknek nem a döntéshozás a feladatuk, hanem leginkább a végrehajtás. A Magyar Ifjúsági Konferencia fontosnak tartja, hogy a végrehajtó és döntéshozó testületek elkülönüljenek egymástól, ezzel is szavatolva a leghatékonyabb működést.

Szücs Márta
Titkár
Kapcsolat
Brenzovics László
elnöki megbízott
Kapcsolat
Leczo Bence
elnöki megbízott
Kapcsolat

Állandó bizottság

A MIK működése során az Elnökségre az Állandó Bizottság megnevezést használja. Az elnökség az egyesület elnökéből és további 10 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Andacs Zsolt
Bánság és regát
Kapcsolat
Somogyi Attila
Burgenland
Kapcsolat
Hordósi Dániel
Horvátország
Kapcsolat
Fancsali Barna
Erdély
Kapcsolat
-
felvidék
Kapcsolat
Kosztur András
kárpátalja
Kapcsolat
Veres Márton
Magyarország
Kapcsolat
Varga Teodor
Muravidék
Kapcsolat
-
nyugati diaszpóra
Kapcsolat
Sóti Attila
vajdaság
Kapcsolat

Felügyelőbizottság

A három tagból álló felügyelőbizottság feladata a MIK törvényes működésének, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

Varró Zsolt
FB elnök
Kapcsolat
Brunner Tibor
Kapcsolat
Tőkés Lehel
Kapcsolat
© MIK 2020AdatvédelemSütikPorta WS